Litter 2004:

Born at 11-01-2004

Musanga x Lionhunt Fana Simba

10 puppies (5-5) from

Musanga Sanga Bayaro(male)

Musanga Sanga Pacha (male)

Musanga Sanga Scot (male)

Musanga Sanga Django (male)

Musanga Sanga Yago (male)

Musanga Sanga Kana (bitch, to much white)

Musanga Sanga Mohini (bitch)

Musanga Sanga Bashira (bitch)

Musanga Sanga Lundi (bitch)

Musanga Sanga Themba (bitch, off set)