Litter 2005:

Born at Februari 2nd 2005

Musanga x Pronkberg Manyona

9 puppies ( 4-5)

Musanga Sanga Julius (male)

Musanga Sanga Masai Karanga (male)

Musanga Sanga Kunta (male)

Musanga Sanga Chuma (bitch, slightly off-set)

Musanga Sanga Simanga (bitch)

Musanga Sanga Sita (bitch, ridgeless)

Musanga Sanga Luna (bitch)

Musanga Sanga Noa (bitch, ridgeless)

One ridgeless boy put down because of an injury at the hind leg which wouldn't heal.