Litter 2008:

Born at March 4th 2008

Muroora Musanga van Azelo x ch. Amashutu Wat About Me9 puppies (3 - 6)

Musanga Muroora Imbaleki "Timon" (male)

Musanga Muroora Kito (male)

Musanga Muroora Harras (male)

Musanga Muroora Jabulisa (bitch)

Musanga Muroora Godlumthakathi (bitch)

Musanga Muroora Faranuka "Farah" (bitch)

Musanga Muroora Kaziwa "Aisha" (bitch)

2 girls put down due to DS